Sterkere
teamprocessen?

Training: balans en congruentie

Het gevoel van balans op alle niveaus noemen we congruentie. Hoe mooi zou het zijn als, door trainingen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling, mensen die balans meer ervaren en lekkerder in hun vel zitten. Als trainer, teamcoach en persoonlijk begeleider help ik een team graag verder in het concreet toepassen van het onderwerp van de training.

Samen creëren

De onderstroom zichtbaar krijgen en vrijmaken: zo verbetert de samenwerking. Ik lever maatwerk rondom deze behoeften en verlangens van organisaties en hun mensen met teamcoaching. Ik zorg voor authentieke verbinding en dat mensen zowel open als kwetsbaar kunnen en durven zijn. Een gezonde basis creëren waarop verder gebouwd kan worden. Bewust aandacht hebben om de teamdynamieken helder te krijgen in het taaksysteem. Interveniëren in het systeem als geheel. Zo groei je samen verder in ontwikkeling, als mens én als organisatie. Congruent op alle niveaus.

Persoonlijk

Mensen willen iets bereiken en doen dat door middel van hun gedrag. Als we ervan uitgaan dat achter ieder gedrag een positieve intentie zit, helpt dat om in contact te blijven met de ander. We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. Op het moment dat je je daarvan ten diepste bewust bent, kan je een keuze maken. Meer opties om te kiezen op het moment dat je op het punt staat gedrag te vertonen dat je niet dient. Voor jouw waarheid en persoonlijke kernwaarden durven staan.

Leiderschap

Vanuit dat leiderschap blijf je sturend en leer je om verantwoordelijkheid te nemen over wat je graag wil en doet en ben je niet in een innerlijk gevecht. Want vechten, vluchten of bevriezen geeft stress in je lijf, zo ga je uiteindelijk tegen jezelf vechten. Als je dat kunt laten, dan ben je vrij. Dan kan je leven wie je van nature bent. Door zo af te stemmen binnen je eigen rol, je team en de organisatie draagt het bij aan een effectiever team en betere samenwerking. 

"Niemand kan vluchten voor zijn hart. Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt"

Paulo Coelho

Organisatie- en teamprocessen

Binnen een organisatie is het belangrijk dat mensen gemotiveerd zijn en aangehaakt bij het bedrijfs- en teamproces. Dat er aandacht is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Er is niet alleen oog voor het zakelijke, maar ook voor het persoonlijke groeiproces van de medewerkers. Veiligheid, vertrouwen, verbinding, openheid en positiviteit: het draagt allemaal bij tot congruentie. Het is zó waardevol om te blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling, zodat mensen met gezonde energie en veel plezier met hun werk bezig zijn.

Duurzame werkvormen

Trainingen worden opgebouwd in modules en met verschillende werkvormen, gericht op een duurzaam traject en langetermijnontwikkeling. In afstemming met elkaar werken we een programma uit met diverse thema’s rondom de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en het organisatiesysteem. Tijdens de teamcoaching worden in de bovenstroom de gewenste gezamenlijke resultaten bepaald. In de onderstroom wordt de energie vrij gemaakt om deze resultaten ook écht te bereiken. In beweging blijven staat daarbij centraal, want “stilstaand water verdort”.

Cyclisch leerproces

Effectief of duurzaam leren is het resultaat van het cyclisch doorlopen van een proces, waarbij een viertal gedragingen inhaken op elkaar, volgens psycholoog David Kolb. Het gaat om voelen, kijken, denken en doen. Je leert het meest als je door alle vier de fases van dit cyclische leerproces heengaat. Zo zijn dit ook pijlers van mijn teamsessies.

“All we are is change..."

John Overdurf

Tools

Lumina

Voor team- en persoonlijke ontwikkeling is het mogelijk Lumina Spark, Emotion of Leader in te zetten. Lumina duidt drijfveren en persoonlijke gedragsvoorkeuren onder meer met kleuren. Binnen de kleuren wordt bij Lumina een onderverdeling gemaakt in 8 verschillende aspecten met daarbinnen 24 eigenschappen van de persoon in kwestie. Ook geeft het model van Lumina in een oogopslag de uitdagingen, dan wel de balanszoekers weer. Dit zijn paradoxen. Lumina meet aan de hand van drie lijnen: een instinctieve (onbewuste), dagelijkse en overbelaste persona. Lumina is effectief om inzichten te krijgen in wisselende situaties. Het helpt bij het voeren van een oprechte en diepgaande dialoog over communicatie, ontwikkeling en samenwerking. In het teamwiel krijg je het hele team zichtbaar rondom ieders voorkeuren. Een zeer practische tool met veel mogelijkheden inzetbaar voor diverse teamsessies.

Lumina

Voor team- en persoonlijke ontwikkeling is het mogelijk Lumina Spark, Emotion of Leader in te zetten. Lumina duidt drijfveren en persoonlijke gedragsvoorkeuren onder meer met kleuren. Binnen de kleuren wordt bij Lumina een onderverdeling gemaakt in 8 verschillende aspecten met daarbinnen 24 eigenschappen van de persoon in kwestie. Ook geeft het model van Lumina in een oogopslag de uitdagingen, dan wel de balanszoekers weer. Dit zijn paradoxen. Lumina meet aan de hand van drie lijnen: een instinctieve (onbewuste), dagelijkse en overbelaste persona. Lumina is effectief om inzichten te krijgen in wisselende situaties. Het helpt bij het voeren van een oprechte en diepgaande dialoog over communicatie, ontwikkeling en samenwerking.

impeccable leadership
CC-ImpeccableLeadership
Impeccable Leadership ILS

Effectief leidinggeven gaat met vallen en opstaan. ILS is een inspirerende en praktische methodiek met een natuurlijke en verbindende aanpak voor leiderschapsontwikkeling en benadert leiderschap als een proces van fragmentatie naar eenheid. Authentieke verbinding, gebaseerd op openheid en kwetsbaarheid. ILS benadert leidinggeven op een effectieve, nuttige en vooral menselijke manier. Hoe je samen met een team doelen realiseert. En over openheid en verbinding en de impact daarvan op leiding geven. Dat je de afstanden tussen teamleden overbrugt door te zorgen voor veiligheid, verbondenheid en betrokkenheid. ILS focust op de relatie tussen de inhoud en het menselijke aspect. Hoe beter medewerkers tot hun recht komen binnen de organisatie, hoe beter de resultaten zijn. Impeccable Leadership helpt in dit ontwikkelproces. 

impeccable leadership